Privacy Verklaring Job Discovery B.V.

Job Discovery® verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van kandidaten voor haar opdrachtgevers en van bezoekers van haar eigen website. Job Discovery® vindt het van belang dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Job Discovery® voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring is te lezen hoe Job Discovery® dat doet.

Contactgegevens 

Job Discovery B.V. (Kamer van Koophandel 34114188)
Bezoekadres:
Ouderkerklaan 1
1185 AB  Amstelveen
Postadres:
Postbus 9230
1180 ME  Amstelveen
Telefoon: 
020 – 644 44 80
Email:

Welke gegevens voor welke doeleinden 

Job Discovery® verzamelt niet meer persoonsgegevens van kandidaten voor haar opdrachtgevers en van bezoekers van haar eigen website, dan nodig voor de hieronder vermelde doeleinden. 

Job Discovery® benadert personen die in overleg met haar opdrachtgevers zijn geselecteerd uit externe vacaturebanken waarin zij zelf hun gegevens hebben geplaatst, of die hun interesse kenbaar hebben gemaakt voor vacatures via websites zoals bijvoorbeeld Indeed of de eigen website van Job Discovery®. Persoonsgegevens worden vastgelegd ten behoeve van en naar aanleiding van telefonische en persoonlijke intakegesprekken. 

De verkregen gegevens worden eenmalig aan de opdrachtgever verstrekt indien de kandidaat hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Naam, adres en telefoongegevens die vrijblijvend op de eigen website van Job Discovery® worden achtergelaten (anders dan de reactie op een vacature) zullen alleen gebruikt worden om met u te communiceren. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak voor een nadere kennismaking.
 
De verwerking van persoonsgegevens door Job Discovery® gebeurt op de hierboven omschreven manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, of is gebaseerd op uw toestemming.  Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.
 

Delen van gegevens met derden

Job Discovery® deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan haar opdrachtgevers, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is. Job Discovery® maakt gebruik van externe partijen als Indeed en Carerix, met wie zij verwerkersovereenkomsten is aangegaan.

De site van Job Discovery® kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Job Discovery® draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor hoe die partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Passend beveiligd en niet langer bewaard dan nodig 

Job Discovery® heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens van kandidaten en van bezoekers van de website worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd, alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang.

Job Discovery® bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, dat wil zeggen zolang nodig is om de gevraagde diensten te leveren, tenzij gegevens wettelijk verplicht langer moeten worden bewaard of indien u gevraagd is om gegevens in haar bestand te mogen houden, zo lang als waarvoor toestemming is gegeven. 

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Job Discovery® streeft ernaar om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Job Discovery® op het adres, telefoonnummer of emailadres zoals hiervoor vermeld. Als Job Discovery® de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Job Discovery® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Job Discovery®.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: administratie@businessdiscoveries.nl
Ontdek uw kansen